Overzicht


whipala

Bolivia ligt in het hart van Zuid-Amerika, het is een land dat traditie en moderniteit op een zeer onconventionele manier combineert. De eclectische houding tegenover het leven en de heterogeniteit van haar inwoners en het milieu geeft het land het karakter van een unieke diversiteit.

Bolivia is een facinerend land om te ontdekken; varieteit is het beste woord om dit geheel door land omringde land in het hart van Zuid Amerika te omschrijven. Het is een gevarieerd land in de zin van natuur, mensen en gewoonten; het is kleurrijk, aantrekkelijk en complex. Voor een vreemdeling die enige tijd of de rest van zijn leven op deze plaats wil spenderen, is het niet gemakkelijk om met deze complexheid om te gaan. De ingewikkelde Boliviaanse cultuur moet worden vertaald en geïnterpreteerd, zodat de vreemdeling niet alleen het land leert kennen, maar ook leert om er mee om te gaan,  hoe er te leven.  Dus we geloven steevast dat een echt begrip, aanpassing, integratie en beleving van een nieuwe cultuur slechts mogelijk zijn wanneer er deskundige communicatielijnen geopend worden om de vreemdeling te helpen.

Lees een korte beschrijving van de kenmerken en mogelijkheden van dit unieke land.