Mogelijkheden


Enkele feiten die aantonen dat Bolivia een land van mogelijkheden kan zijn:aguayo

Economische groei

Bolivia is veel sneller gegroeid in de afgelopen 8 jaar dan in enige ander periode van de afgelopen decennia.

Hoog niveau van internationale reserves

Bolivia’s internationale reserves vormen momenteel meer dan 48 procent van het BBP.

Hoge en toenemende overheidsinvesteringen

Sinds 2006 zijn gestegen overheidsinvesteringen in Bolivia uitgegroeid tot een prioriteit van de overheid.

Hoogste buitenlandse directe investeringen in Zuid-Amerika

Bolivia had het hoogste niveau van directe buitenlandse investeringen als percentage van het BBP, in Zuid-Amerika in 2013.

Technologie en outsourcing mogelijkheden.

Bolivia vormt een goede omgeving om outsourcing op te starten. Misschien heeft het niet de meest “avant-garde” technologie, maar wel een zeer solide.  Momenteel zijn er veel bedrijven die naar Bolivia outsourcen met een hoge mate van succes.

Politieke stabiliteit

Bolivia heeft een stabiele en ononderbroken democratie sinds de jaren ’80. De huidige president, de eerste inheemse in de geschiedenis van Bolivia, dient reeds drie opeenvolgende regeringsperiodes als staatshoofd.

Internationale relaties

 Sinds 2012 is Bolivia bezig geweest een volwaardig lid van de Zuidelijke Kegel Gemeenschappelijke Markt, Mercosur te worden. Het is een lid van het Boliviaanse Alternatief voor de Amerika’s (ALBA), de Latijns-Amerikaanse integratie Association (ALADI), de Amazone Pact, de Unie van Zuid-Amerikaanse Naties (UNASUR), de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), de Gemeenschap van Caribische en Latijns-Amerikaanse Staten (CELAC), de Andesgemeenschap (CAN) en het Forum voor Oost-Azië en Latijns-Amerikaanse Samenwerking (FEALAC). Het is bovendien lid van de VN, de Niet-Gebonden Beweging, de Internationale Parlementaire Unie en de     Wereldhandelsorganisatie (WTO).

Handelsbeleid

Bolivia geniet handelsvoordelen krachtens de Algemene preferentiële tariefregeling met de Verenigde Staten, Canada, Japan, Noorwegen, Zwitserland en de Europese Unie.

Natuurlijke bronnen

Bolivia is een land rijk aan natuurlijke hulpbronnen, met name mineralen, olie en gas.

Samenleving en onderwijs

Bolivia is een land van jongeren. 36% van de bevolking is jonger dan 15 jaar en de gemiddelde leeftijd is 22 jaar. Instellingen voor hoger onderwijs floreren in alle grote steden. In 2008 werd Bolivia vrij van analfabetisme verklaard.

Cultuur en kunst

Een Boliviaanse identiteit is gevormd en wordt nog steeds gevormd door gedeelde  culturele kenmerken van de hele Latijns-Amerikaanse regio. De paradox is dat zowel   diversiteit en ongelijkheid enkele van de regionale onderscheidende elementen zijn die een bruisende sociale, culturele en artistieke beweging opleveren. Tegenwoordig is Bolivia niet alleen bekend door zijn folklore, maar ook door haar productie in de hedendaagse kunst.

 

“De bilaterale relatie tussen Bolivia en Nederland bewaart een optimaal politiek niveau, evenals de kwesties met betrekking tot economie, samenwerking en verbetering van de handel met zeer bemoedigende perspectieven”.

            (Bron: Ambassade van de plurinational state of Bolivia in The Netherlands, http://www.embassyofbolivia.nl/node/680)