Disclaimer


DISCLAIMER

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer (“Disclaimer”) zijn van toepassing op de internetsite www.eslabonsur.com van EslabonSur. Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke geleverde diensten via deze website en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze diensten.

Privacy

U kunt deze website bezoeken zonder bekend te maken wie u bent en zonder informatie over uzelf te geven. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarin we meer informatie over u nodig hebben om met u te kunnen communiceren, een dienst aan u te leveren of om uw naam te registreren. We zullen u ten allen tijde informeren wanneer wij uw persoonlijke gegevens op internet verzamelen. Persoonlijke gegevens zullen niet aan derden worden doorverkocht of bekendgemaakt. Uitzonderingen daarop kunnen voorkomen in geval de gegevens juridisch nodig is. Op elk moment kunt u een verzoek tot verwijderen van uw gegevens indienen.

Lees onze volledige privacy verklaring.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is uitsluitend bedoelt voor persoonlijk gebruik. Ondanks dat er veel aandacht is besteed om de informatie zo compleet en accuraat mogelijk te geven, sluit EslabonSur iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, mogelijke onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze website beschikbaar is.Aan de informatie die op deze website getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden.

Beschikbaarheid

The informatie en aanbevelingen op deze website kan veranderd worden zonder voorafgaande waarschuwing of bekendmaking. EslabonSur doet haar uiterste best om deze website zo goed mogelijk beschikbaar te maken, maar zij kan geen aansprakelijkheid accepteren voor de gevolgen van het niet-beschikbaar-zijn van deze website.

Kopie- en auteursrechten

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. De auteursrechten berusten bij EslabonSur. Alle rechten zijn voorbehouden. Tenzij anders vermeld, is het niet toegestaan om informatie van deze website te kopiëren, over te plaatsen, te verspreiden of op te slaan zonder schriftelijk toestemming vooraf van Eslabonsur.

Informatie en diensten van derden

Wanneer EslabonSur externe linksof hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat EslabonSur de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. EslabonSur aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door EslabonSur niet geverifieerd.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.