Benadering


DSC01685

Visie

Menselijke interacties zijn interculturele ontmoetingen; met deskundige mediation kunnen mensen met een verschillende achtergrond met elkaar communiceren en kunnen hun doelen op een soepele, verrijkende en succesvole manier worden bereikt.

Missie

Het  vergemakkelijken en bemiddelen van de goede interactie van buitenlanders in Bolivia door de levering van professionele diensten gebaseerd op een hoge kwaliteit, verantwoordelijkheid, transparantheid en wederzijds respect.

Doelstellingen

Het aanbieden van een breed pallet van communicatiediensten aan welke buitenlander, groep of bedrijf dan ook die zich heeft gevestigd of een relatie van welke aard dan ook aangaat met Bolivia, haar instellingen of inwoners.